Volná kapacita dezinfekce rozvodů vody (TUV)

Vysvětlení

Rozvody vody zvláště pak TUV v objektech bydlení potřebují svou údržbu která spočívá v prevenci a kontrole správnosti (zdravotní nezávadnosti) stavu vody. Vodárenské společnosti se mohou starat o kvalitu dodávané vody jen po její cestě ke spotřebě. V objektech je tato starost na provozovateli objektu.

Přiložené video je ilustrace stavu velké části všech rozvodů vody (TUV)

Jste si jisti, že Vaše rozvody vody nejsou ve stejném stavu?

Bakteriální prostředí se skládá z korozních produktů,inkrustace minerálů a úsad z vody.

Při vdechnutím bakterie Legionely v aerosolu vody při sprchování, je ohroženo zdraví hlavně nemocných, starších a zdravotně oslabených lidí. Jedná se hlavně o odstranění bakteriálního prostředí v ležatých trubkách okruhu TUV ve kterých se tyto bakterie nejsnáze přemnožují. Tato dezinfekce se provádí v týdenních intervalech pravidelně ve zdravotnických objektech, měla by se dělat v hotelích a ostatních ubytovacích zařízeních a pod objektech kde se mohou zdržovat zdravotně oslabení jedinci.

www.Legionela Pneumopholis.com je adresa, kde se lze dočíst více a též jeden z dvaceti patogenů, které se běžně vyskytují ve vodě v neškodném množství. Problém nastává při změně provozu, kdy se z nějakých důvodů sejde několik okolností které umožní bakteriální množení.

Odstraněním vhodných prostředí na množení se preventivně tento stav omezuje. Není-li vhodné prostředí, není kde by se bakterie množily. Domy seniorů a další podobná střediska nemají tuto povinnost, provádět pravidelné preventivní desinfekční zásahy jako zákonnou povinnost. ( Pokud je mé právní vědomí správné) Je tedy jen na rozhodnutí provozovatele tuto preventivní dezinfekci v seniorských objektech zvážit. V současné době máme volné kapacity. Pro společnosti a organizace v sociálních službách a podobné, nabízíme bezplatné posouzení stávajícího stavu. (Do naplnění našich kapacit.)

Jak to vypadá v praxi?

Po telefonické domluvě poskytne objednavatel objednávku s adresami objektů jež potřebuje zkontrolovat, tou se bude technik prezentovat při odběru vzorku. Neprovádí se chemický rozbor vzorku, to není účelem této činnosti.

Technik na místě posoudí jen zda je či není v rozvodech bakteriální prostředí. O tomto stavu vypracuje posudek a ten bezplatně poskytne objednavateli k archivaci, že bylo preventivně provedeno nad rámec povinností. Pokud by bylo závažné podezření na nízkou kvalitu vody, odebere se vzorek k chemické analýze, který se následně odešle k analýze hygienické stanici. Tento chemický rozbor by se musel zaplatit v nákladech na vrub objednavatele.

Odběry vzorků se provádí v technických prostorech objektu a případná dezinfekce rozvodů také. V ideálních případech se technici osobně nemusí s nikým setkat. Další případné služby, jako například odkalení rozvodů a jejich dezinfekce by poplatné již byly. V sociálních službách opětovně v nákladových cenách.