Naše postřehy z praxe

Blog

Galvanický článek - příklad z praxe.

Nestalo se Vám něco obdobného? Popis nepovedené rekonstrukce bytu v bytovém domě s vlastní kotelnou osazenou dvěma novými kondenzačními kotli v kaskádovém uspořádání, materiál topného systému je jedno druhový Fe železo a litina. Obsah provozní vody asi 3 až 4 tis l

Číst dále

Blog

Proč si dávat dobrý pozor na rady starých mistrů.

Nežli uvěříte dobře míněné radě kamaráda, starého mistra topenáře, přečtěte si tento článek.

Číst dále

Blog

Hledejte, co chcete čistit.

Každý topný systém potřebuje jinou péči v údržbě. Najděte si co potřebujete vědět a nemusíte se zdržovat čtením pro Vás nepodstatného.

Číst dále

Blog

Veletrh AquaTHERM Praha

Dne 27.2. - 2.3. 2018 jsem zavítali na veletrh AquaTHERM Praha. Zaměřili jsme se na stánek společnosti Thermona která vyrábí české kotle a příslušenství.

Číst dále

Blog

Proč čistit

Čistý a protikorozně ošetřený topný systém ušetří na ztrátách tepla někdy i desítky procent ceny za odběr. Bude Vám platit záruka na kotel podle podmínek výrobce. POZOR- Při poruše kotle vinou neupravené topné vody nemusí výrobce poskytovat záruční opravu.

Číst dále

Blog

Prodáváte či kupujete nemovitost?

Moudré opatření co Vám šetří peníze i nervy, je kontrola technického stavu rozvodů vody, odpadů a topení včetně kotle, provádíme to endoskopickou sondou s kamerou uvnitř potrubních rozvodů.

Číst dále

Blog

Galvanický článek - příklad z praxe. Nestalo se Vám něco obdobného?

Popis nepovedené rekonstrukce bytu v bytovém domě s vlastní kotelnou osazenou dvěma novými kondenzačními kotli v kaskádovém uspořádání, materiál topného systému je jedno druhový Fe železo a litina. Obsah provozní vody asi 3 až 4 tis l.
V říjnu 2017 proběhlo chemické vyčištění velmi zakaleného systému topení v domě, systém byl zcela odkalen kontrolně vytékala čirá voda, ta byla odsířena, „odstraněn kyslík z vody“ kyslík ve vodě dělá vhodné podmínky k oxidaci povrchů (korozi) Systém byl pasivován proti korozi fosfátovým produktem a nastaveno Ph 7.
V únoru 2018 byla zjištěna závada na topné vodě a to zbarvení do oranžové.

U odebraného vzorku se po deseti hodinách oranžová tekutina měnila na kal, ten začal krystalizovat do vloček a ty se usadili na dně nádobky, voda byla čirá s úsadou korozního produktu Fe – železa.Tento stav predikuje závadu zvanou Vznik galvanického článku.
Zjištěná závada - jedno druhový systém z Fe byl při rekonstrukci narušený neodbornou výměnou topného systému v jedné bytové jednotce. Byly použity další kovové materiály jako měď, zinek,mosaz a další na rozvody po bytě. Každý kovový materiál má svůj elektrický potenciál a mezi sebou tyto kovy vytváří elektrický proud který urychluje korozi, voda zde působí jako elektrolyt.
Galvanický článek rozkládá nejnižší kov Fe železo v celém topném systému.
Půllitrový odebraný vzorek usadil asi polévkovou lžíci korozního produktu (kalu) ve třech tisících litrech bude tento korozní produkt znásoben šesti tisíci a to pouze za asi čtyři měsíce provozu. Je to havarijní stav. A též ukázka neodbornosti některých nevyučených řemeslníků Ono montovat topné systémy s uspokojením, že to neteče je někdy opravdu málo :-)
viz článek proč si dát pozor na rady starých mistrů.
Problém nemá jednoduché řešení
Materiálově jedno druhové systémy z Fe železa se pasivují nějakými produkty kde účinná látka je Fosforečnan
Materiálově více druhové systémy se pasivují produkty s účinnou látkou Molybden.
Obě tyto látky dohromady dělají nežádoucí reakce a neslučují se spolu.

Nahoru

Blog

Dne 27.2. - 2.3. 2018 jsem zavítali na veletrh AquaTHERM Praha.

Zaměřili jsme se na stánek společnosti Thermona která vyrábí české kotle a příslušenství.

Nahoru

Blog

Proč si dávat dobrý pozor na rady starých mistrů

Nežli uvěříte dobře míněné radě kamaráda, starého mistra topenáře, přečtěte si tento článek.

Údržba topných systémů je obor ovládaný několika stále se proškolujících a vzdělávajících se specialistů, nezřídka jsou to akademicky vzdělaní specialisté v oboru korozní inženýrství, protože tak, jak vznikají nové technologie vzniká i náročnost na jejich správnou údržbu.

Při nabídce služby údržby topného systému, oslovený nemá mnohdy o tomto oboru žádné informace. Přes fakt, že je například předsedou SVJ. Nastává horečné shánění informací o oboru z jiných zdrojů, nežli od odborníka, co službu nabídl. Shánění dalších informací o nabízené službě je znak chování řádného hospodáře. Do tohoto bodu je vše v pořádku. Problém nastává, když dotazy míří jiným směrem, nežli k čerstvě proškolenému (proškolený během posledních dvou let) technikovi z oboru. Technologie topných systému se stále zdokonaluje a s tím ruku v ruce jde vpřed i náročnost na její údržbu. Technici topenáři se pravidelně školí po dvou letech. Také oprávnění k výkonu jejich činnosti má dobu platnosti dva roky. Výrobci dokonce již od roku 2014 podmiňují záruku kotle na 5 let správnou údržbou a nastavením přesných chemických hodnot provozní vody v topeném systému. Běžný šikovný řemeslník topenář nemá o těchto pravidlech, která se stále vyvíjí a mění většinou ani tušení.

V minulosti byly systémy topení materiálově jednodruhové, stačilo řádně systém vypláchnout na kyselý způsob a po té spasivovat proti korozi nějakým pasivačním produktem na bázi fosforečnanu draselného. Viz čl. fosfáty již před 1600 lety. Energie nebyli drahé tak, aby se přemýšlelo o detailních opatřeních jak s nimi šetřit. Topné kotle byly jednodušší a méně náročné na údržbu. Náročnější chemickou údržbou se v té době na našem území nikdo nezabýval. Od chvíle, kdy se objevily vícemateriálové systémy (rozvody v Cu - Mědi) složitější kotle, nová topná tělesa a další se objevil problém s galvanickým článkem. Na jeho odstranění jsou potřeba nové znalosti a chemické prostředky.

Upřímě - Co stačilo k údržbě topení před 20 a více lety, když staří mistři poznávali svůj obor to dnes nestačí!!!

Příkladně automechanik v pokročilém věku, který aktivně opravoval naposledy škodu Favorit bude u dnešního Superbu asi trochu bezradný.

Nahoru

Blog

Hledejte, co chcete čistit

Každý topný systém potřebuje jinou péči v údržbě. Najděte si co potřebujete vědět a nemusíte se zdržovat čtením pro Vás nepodstatného.

RD rodinné domy a malé objekty.

Nový topný systém, nový kotel plyn, elektřina.

Nové kotle a systémy nalezneme nejčastěji v novostavbách. Servisní technici, kteří dávají kotel do provozu mají certifikaci od výrobce, která jim to umožňuje. Výrobci podmiňují 5letou záruční dobu chemickou úpravou topné vody. I nové systémy se musí čistit. Nové výrobky jsou z důvodu hrozby koroze při skladování, ošetřeny mastnými produkty, které chrání jejich teplosměnné povrchy před korozí. Při spuštění kotle a systému do provozu je potřeba systém roztopit na několik hodin na vysokou teplotu. Použitím vhodné chemie vnitřní mastnoty odmyjeme a vypláchneme. Po té teprve napustíme zdemineralizovanou vodu a přidáme pasivační látky proti korozi.

 

Nový topný systém

Stává se dost často, že při instalaci nového topného systému není tento řádně propláchnut vhodnou chemií od výrobně technologických mastnot ropného původu, tyto jsou konzervanty proti korozi jednotlivých součástí ze kterých je sestaven topný systém. Mastnoty v průběhu provozu zkrystalizují a usazují na nejteplejších místech systému, často jsou to výměníky v kotlích kde se mastnoty napékají a významně snižují účinnost celého systému.

Starý topný systém a nový kotel, plyn elektřina.

Při výměně kotle starého za nový, zůstává starý topný systém, který je většinou více či méně zanesený korozními produkty, vápencovou inkrustou a vodními kaly. Topenář, pokud je slušný řemeslník, takový systém alespoň vypláchne čistou vodou. To není ale dobrý nápad!!! Vypláchnutím čistou vodou se odstraní jen volné nečistoty, ty usazené se budou uvolňovat postupně při provozu. Viz čl. Proč čistit. Nová neupravená voda dá do systému novou porci vápence a ostatních nežádoucích prvků a ty se tam budou nově usazovat. Starý topný systém je nutné před spuštěním do provozu řádně chemicky vyčistit a následně upravit napouštěnou vodu do systému. Upravená topná voda napuštěná do nevyčištěného systému se okamžitě kontaminuje a může spíše systém poškodit než ochránit.

RADA - Pokud vám technik nabídne úpravu vody do topení aniž by ho předem vyčistil, použije svá moudra - takové to: Píšou tu na tom balení nalít do topení asi litr, chtějí za to 500,- korun, tak ušetříte.

Věřte, že neušetříte:-)

Starý topný systém starý kotel, plyn elektřina.

Jako řádný hospodář přemýšlíte před topnou sezonou, jak připravit topení na sezonu. Je předpoklad, že pokud nebyl systém chemicky ošetřen bude zanesený vodními úsadami a vápencovou inkrustou. Po deseti letech provozu systému a kotle, je nutné přemýšlet, jak dlouho ještě bude kotel bezporuchově sloužit. Vyčištěním systému a kotle od vápencové inkrusty a ostatních nečistot prodloužíte životnost celého systému a navíc snížíte náklady na vytápění.

 

Podlahové topné systémy a tepelné čerpadlo.

Tyto systémy jsou nízkoteplotní a každá překážka v přenosu tepla z topení do topného prostoru, která zaviní jen minimální ztrátu, je u tohoto druhu vytápění fatální nedostatek. Běžné nečistoty z vody jsou u tohoto vytápění rozšířeny o možnost výskytu biologického znečištění řasami. Z důvodu nedostatečné fotosyntézy jsou tyto řasy často v podobě bezbarvého šlemu sprovazeného i do několika metrů. Ucpáním některé větve podlahového topného systému do úplné neprůchodnosti, se systém muže nevratně poškodit. Takový systém je nezbytné vyčistit. Bez vyčištění klesá účinnost topení, snižuje se o desítky procent až k naprosté neúčinnosti, která se může projevit náhle i uprostřed topné sezony.

 

Starý topný systém, starý kotel na tuhá paliva.

Velká část starších rodinných domů mimo větší města topí z ekonomických důvodů tuhými palivy.

Kotle na tuhá paliva jsou těžká litinová zařízení plná šamotu. Z neupravené vody vzniká i v těchto kotlích vápencová úsada která se usazuje ve výměníku a zapříčiňuje tím špatný přenos tepla. U tuhých paliv je ztráta stejná jako u plynu. Rozdíl je v tom, že u plynu se tato ztráta dá snadno pozorovat měřením spotřeby, což např. u briket nebo uhlí není tak snadné. Vápencová úsada se mění časem na dost tvrdý kotlový kámen, ten se rozpíná jinak nežli litina a po určité době zapříčiní jinou roztažností prasknutí litinového výměníku. Lidově se tomu říká propálený kotel. Vyčištěním kotle a topné soustavy se sníží náklady na teplo a zvýší se životnost systému..

Činžovní domy a panelová výstavba. Pozor peníze!

Jste nájemník nebo dokonce majitel bytu v bytovém domě? Poctivě vše platíte, včetně neúnosně vysokých nákladů na teplo? Pak není proč by měl majitel (ať je to soukromník, město či stát) šetřit Vaše peníze za náklady na teplo nějakou údržbou? Topný systém zanesený vápencovými a korozními produkty prodělává na špatném fungování desítky procent energie ročně. Ty jdou z Vašich kapes! Naopak cena za údržbu, která by Vaše peníze šetřila, jde z jejich kapsy. Když se sami nepřihlásíte o dodržování jejich povinnosti starat se s péčí řádného hospodáře, budete přeplácet tisíce korun ročně do nekonečna, a ani nebudete vědět, že zbytečně:-

Činžovní bytové domy, s vlastní kotelnou.

Bytové domy s vlastní kotelnou jsou většinou obhospodařovány nějakým zaškoleným technikem a ty větší ze zákona odbornou firmou mající k této činnosti oprávnění. Ti osvícení vědí, že čistit od vápencových inkrust kotel potažmo hlavně jeho výměník, šetří hlavně jejich čas na údržbu a opravy kotle. To, že tím šetříte za odběr energií je argument, proč to dělají. Některé spol. čistí tyto kotlové výměníky několikráte za zimu. Příklad na autech (v servisu Vám neodstraní příčinu závad, ale jen následky a proto se do servisu často vracíte a platíte opakovaně a zbytečně). Správný postup je vyčistit systém jako takový a kotel bude takovou údržbu potřebovat jednou ročně, u chytřejších kotelen i za několik let či za desetiletí.

POZOR-Tam, kde to nečistí nikdy a nechtějí ani začít. Tak činí proto, aby se neřeklo, že se doposud starali chybně, také to dělají, aby nepřišli o klienta a jeho peníze. V horším případě Vám ty energie sami prodávají a správnou údržbou by snížili své prodeje (neudržovaný kotel a systém má vyšší spotřebu).

 

Činžovní bytové domy s dálkovým přenosem tepla přes výměník.

Takto získávaná tepelná energie je asi v těchto objektech nejrozšířenější.

Teplárenské společnosti se snaží o provozní vodu starat, jak jen to technické podmínky dovolují. Své výměníky čistí pravidelně. Není to s argumentem (s láskou k Česku :-)), ale pro to, že zanesený výměník nepřenáší tepelnou energii účinně a ztráty jdou z jejich kapsy. Máme letité zkušenosti s tím, že vyčištěný výměník a systém v domě za ním, šetří meziročně mezi 16% až 22% (podle počtu chladných zimních dnů) u tohoto konkrétního zatepleného domu se 130 byty se náklady na čištění vrátili v úsporách za první topnou sezonu a poté vlastníkům již jen vydělávali na úsporách. Teplárenské společnosti doporučují čištění systému a navíc tuto činnost sami provádějí. (Pražská teplárenská chemicky čistí také a tento druh údržby podporuje!)

 

Činžovní bytové domy s dálkovým přenosem tepla na přímo.

Tyto primární dálkové systémy jsou většinou na menších sídlištích z minulé doby. Dnes se již velké primární systémy vytápění nezavádějí. Jeden takový systém je na sídlišti Avia v Letňanech. Je to dobře vedená společnost, která dělá co jí technické podmínky dovolují. Odstranit ale starou zátěž kalů a vápencových inkrust ze systému jednotlivých domů z jejich kotelny, není technicky možné. Je to takzvaná stará zátěž usazených nečistot. Vis čl. Proč čistit. Systémy v jednotlivých domech si tam jejich uživatelé nechávají čistit individuálně, dům od domu tak, jak jsou jejich výbory SVJ přesvědčeny o výhodnosti této údržby. Viz čl. Proč si dávat pozor na rady starých mistrů. Technicky se tato údržba čištěním dělá tak, že se zavře přívod tepla od dodavatele, sytém se vyčistí přes vlastní čerpadla a spasivuje proti korozi fosforečnanem draselným, po té je systém spuštěn do svého provozu. Pasivace, kterou by prováděli z kotelny do nevyčištěného mastného systému je neefektivní. Kdo do systému přesto pravidelně dávkuje fosforečnany a siřičitany (odstraňují kyslík z vody) a systém předem neodmastí, koná to samé, jako by povrch od bláta snažil natírat barvou. Takto aplikované látky po nějakém čase zkristalizují, zkontaminují se s dalšími látkami a zdvoj až ztrojnásobí svůj objem a spolu s topenářským blátem zanesou ještě více daný systém topení.

 

Průmyslové a kancelářské objekty.

Rady v tomto segmentu staveb nemohou být zcela adresné, v průmyslových stavbách se může skrývat cokoli i technické zvláštností. Hlavní rada tedy zní. Zjistit technický stav systému z chemického rozboru provozní vody nebo endoskopickou prohlídkou vnitřních teplosměnných ploch a nechat si poradit s další vhodnou údržbou.

 

V poslední době se některé globální společnosti profilují jako sociálně a ekologicky korektní, působí tím na své zákazníky, klienty, veřejnost a hlavně u konkurence, patří to k dobrému bontonu, je to určitý znak, že jsou v pořádku a tak daleko, že mohou upřít pozornost tímto směrem. Menší společnosti s ambicemi růstu si poté berou z toho inspiraci a toto chování napodobují. Zkráceně - být (eko a bio a pod...) je moderní a v západní Evropě dnes již nezbytné pro dobrou pověst.

Základem je vědět v jakém technickém stavu systémy v budově jsou a nechat si to ověřit a potvrdit protokolárně.

Jinak zde platí čl. proč čistit, galvanický článek, rady starých mistrů a další

 

Hotely

Vedení hotelů je hodnoceno podle okamžitého ročního výnosu, ten se navyšuje úsporami v nákladech.

Managementy hotelů by měli využít služeb energetika - poradce a nechat si spočítat výhodnost správné údržby topného systému, vypočítat pro ně částku investice a následného zisku z úspor energie.

Zde bych upozornil na hlavní aspekt údržby. Kde jinde nežli v hotelu by se měl host cítit útulně, aby se podvědomě chtěl vrátit. Někde se to nedaří z jednoduchého důvodu, nemají takzvanou tepelnou pohodu. Tepelná nepohoda vzniká z nedostatečné údržby topného systému. více čl. Proč čistit, tepelná setrvačnost, legionella pneumopholis, ale i článek následující pod tímto:-) (seniorhotely).

Zdravotnictví, senior centra, nemocnice a (další pro seniory ale i děti)

V objektech tohoto charakteru platí snad všechny zásady, které jsme zde zmínili. Jednu bych ale vyzdvihl. Je to péče o TUV rozvody. Jsou zde lidé se sníženou imunitou ve větší koncentraci nežli v jiných zařízeních. Pojem nemocniční bakterie, na kterou ročně zemřou v těchto zařízeních mnozí, je v podstatě většinou bakterie Legionella Pneumopholis, která se přemnožila v systému teplé vody. Odstraněním vápencových inkrust z těchto rozvodů, se vlastně odstraní prostředí, kde se tyto bakterie přemnožují a kde je též větší problém s jejich potlačením.

Rada - Nechat si hlavně lůžkové části těchto objektů zkontrolovat odborníkem s endoskopickou kamerou, kterou prohlédnou tlakové zásobníky teplé vody, rozvody ale i sprchové hlavice!! Pořídí k tomu fotodokumentaci, kterou připojí k protokolu o technickém stavu. Ten po té bude sloužit jako důkaz, že v údržbě nic nezanedbali a že případné úmrtí jejich klienta na Legionellu v jejich zařízení, není jejich vina (pozůstalí se snaží u soudu prokázat opak). Je potřeba též zmínit, že v případě úmrtí klienta na Legionellu, toto vyšetřuje kriminální policie a zjišťuje cizí zavinění. Ve Zlíně odsoudili provozovatele Fitnes hotelu k 8 letům nepodmíněně za veřejné ohrožení (zemřeli tam dva hosté) a on o Legionelle věděl, byla v tom nedbalost i úmysl.

Zvažte svá rizika!

Nahoru

Blog

Proč čistit

Čistý a protikorozně ošetřený topný systém ušetří na ztrátách tepla někdy i desítky procent ceny za odběr. Bude Vám platit záruka na kotel podle podmínek výrobce.

POZOR- Při poruše kotle vinou neupravené topné vody nemusí výrobce poskytovat záruční opravu.

Při provozu topných systému využívajících k přenosu tepla kapalinu (vodu) je z ekonomického důvodu potřeba udržovat celý systém v čistém a funkčním stavu. Každý nový kotel má předepsaná pravidla pro údržbu a nastavení chemických hodnot provozní kapaliny (topné vody). Studená voda z řadu je upravovaná na hygienické normy pro konzumaci a pití. Obsahuje někdy i značné koncentrace minerálů, pokud se do systému napouští neupravená studená voda, po nějakém čase se z ní vysrážejí minerály a kovy, ty po té slouží jako základ kalů (topenářského bláta) a usazují se v podobě vápencových inkrust (vodní kámen-kotlový kámen apod.) v topných tělesech, rozvodech potrubí, vnitřní straně výměníku kotle apod. a na teplosměnných stěnách (vnitřní strana,strana vody). Takovéto zanesení topného systému nečistotami způsobuje horší předávání tepla z vody do topného prostoru a vzniká tak ztráta v řádech někdy i desítek procent. Viz- tepelná setrvačnost,(důležité info. pro hotely a obdobné zařízení).

Neupravená provozní voda v systému, který se skládá z více kovových materiálů, zapříčiní tzv. galvanický článek. Voda v systému působí jako elektrolyt pro Galvanický článek. Ten způsobí několikanásobně rychlejší korozi kovových materiálu topného systému a to až k úplné destrukci viz čl. Galvanický článek. Destrukcí se rozumí hlavně rozpad nějakého z materiálu systému (hliník se rozpadá jako první, bývá v kotlích). Důležité je přihlédnout k tomu, že než se tak stane systém může zkolabovat i pro jeho zneprůchodnění (ucpání potrubí kalem a vápencem, nejčastěji se jedná o podlahové systémy a výměníky v kotlích). Není též zanedbatelné, že takto neudržovaný systém má vyšší nároky na údržbu a opravy, také podává snížený výkon, plýtvá tím energií a potažmo i financemi na energie.

Jak tomu předejít? PREVENCÍ!

Topenář nebo servisní technik, který se stará o daný kotel (systém topení) již ví, jaká opatření pro úpravu vody jsou potřeba,viz čl. proč být opatrný v radách starých mistrů Vám dost poradí. Většina těch osvícených zná nějakého chemika, jež se touto problematikou zabývá a nechá si případně odborně poradit nebo pomoci. Také se rovnou můžete obrátit na nás. Volejte a piště - brejle budou příště:-)

Nahoru

Blog

Prodáváte či kupujete nemovitost?

Moudré opatření co Vám šetří peníze i nervy, je kontrola technického stavu rozvodů vody, odpadů a topení včetně kotle, provádíme to endoskopickou sondou s kamerou uvnitř potrubních rozvodů.


Systém vodovodu

Při koupi nemovitosti se vystavujete riziku toho, že vnitřní rozvody vody mohou byt zaneseny vrstvou vápencové inkrusty (vodního kamene). U TUV je zde další nebezpečný faktor, a to bakterie obsažené ve vodě. V rodinných domech, je častá líheň těchto bakterií v nádržích na teplou vodu (bojlery). Ty často obsahují vodní kaly v litrových množstvích, ve kterých se tyto bakterie množí. Je třeba si uvědomit, že pitím studené vody z kohoutku, když neznáte čistotu systému, riskujete své zdraví, někdy i životy. čl- Legionella Pneumopholis

Odpady?

Každý si dovede sám představit situaci, kdy se domovní odpady ucpou. Znát jejich stav při koupi nemovitosti, může ušetřit mnoho peněz i nervů.

 

Topné systémy

Topné systémy trpí na neudržovanou provozní vodu (kotlová voda) blíže toto vysvětlí čl. proč čistit.
Neupravená a neudržovaná kotlová voda obsahující běžné minerály systém zanáší a zvyšuje tak náklady na jeho údržbu, provoz a energie. Zároveň zkracuje životnost samotného kotle usazeným vápencem.

Máme pro vás řešení !

Posouzení technického stavu endoskopickou prohlídkou a vystavením posudku o daném technickém stavu, doplněném fotodokumentací a doporučením další vhodné údržby.
Naši technici jsou proškolení profesionálové, kteří vědí, ve kterých místech v objektech je nejefektivnější napojit endoskopickou sondu do systémů k pořízení fotodokumentace.
Analytici (z řad korozních inženýrů) poté snímky vyhodnotí a sestaví technickou zprávu o stávajícím stavu rozvodů.
Posudky technického stavu vnitřních rozvodů v objektech, které jsou k prodeji, mohou (v případě, že jsou v pořádku) tento prodej značně podpořit.
Pokud posudek ukáže nějaké nedostatky, jsme připraveni tyto odstranit.

Nahoru